Többfunkciós közösségi tér kialakítása


„Többfunkciós közösségi tér kialakítása Dabrony községben”


Dabrony Község Önkormányzata, 2016.05.09-én támogatási kérelmet nyújtott be  Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázati felhívásra. A benyújtott pályázatot az Irányító Hatóság 2017. augusztus 3. napján pozitív elbírálásban részesítette, melynek alapján a Kedvezményezett (Dabrony Község Önkormányzata) 29 072 641 Ft,- összegű támogatásban részesült. Támogatás intenzitása 95%.
A projekt során a településképet meghatározó épület – Dabrony, Petőfi u. 58. sz. „régi óvoda” fejlesztésére kerül sor.

A fejlesztés szükségessége, indokoltsága:
Dabrony községben a régi óvodaépülete leromlott állagú, jelen állapotában közösségi programok megvalósítására nem alkalmas. A fejlesztés Dabrony 215 hrsz-ú, a Dabrony Petőfi u. 58. alatt álló ingatlan felújítására (tetőcsere, homlokzat hőszigetelés, beltéri nyílászárók cseréje, belső felületképzés, elektromos világítási rendszer korszerűsítése, napelemes, napkollektoros rendszer telepítése, fűtési rendszer korszerűsítése, térburkolat készítése, bádogozási munkák, kerítés építése) irányul.

A fejlesztés eredményeként olyan többfunkciós közösségi épület jön létre, ahol a fejlesztést követően elérhetővé válnak a lakosság számára fontos szolgáltatások, és amely mindennapi ügyeik intézését is segíti, tájékozottságukat növeli.
A fejlesztés eredményeként az alábbi szolgáltatások valósulnak meg:
1) ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési programok generálása és folyamatkövetése, ifjúsági információs pont működtetése.
2) a lakosság és vállalkozások számára az információhoz való hozzájutás elősegítése
3) közösségi internet hozzáférés biztosítása,
A település vonatkozásában a támogatással kulcsfontosságú szolgáltatások fejlesztése valósul meg, amely funkcióbővítést eredményez.
Projekt ütemezése:
  1. ütem: 2017.12.15-ig 30%-os készültségi fok
  2. ütem: 2018.10.15-ig 80%-os készültségi fok
  3. ütem: 2019.07.31-ig 100%-os készültségi fok