április 2014

Település bemutatása

Település történet- bemutatás

 

Dabrony 430 lelkes Veszprém megyei kisközség, amely a Kisalföld legdélibb részét képező Marcal-medence szélén, a Bakonyaljának is nevezett átmeneti vidéken helyezkedik el.

 A település a Gányás, és a Hajagos patakok medrei között létesült. Határai egyik oldalról a Marcal völgy rétjeivel, mocsaras lápos területeivel, másik oldalról a bakonyi erdők nyúlványaival érintkeznek.

A település nevét a szláv Dobron személynévből eredőnek vélik.

A falu története a megmaradt írások szerint egészen a 13.századig nyúlik vissza.

A ma ismert legrégebbi oklevél amely Dabrony települést megemlíti 1240-ből való.

Ez a latin nyelven íródott oklevél nem más, mint IV.Béla királyunk adománylevele amely más településekkel együtt „Dobrunt” is megemlíti mint soproni vár birtokot.
Ugyanakkor a település határában feltárt régészeti leletek arra engednek következtetni, hogy a terület már jóval az Árpád kor előtt is lakott volt.

A fellelt őskori cserepek egy része bronzkorvégi-kora vaskori urnasírok emléke, másik része pedig késő vaskori eredetű.

A XIII.-XVI. század között a falu többször is gazdát cserélt, ahogy ezt  az adománylevelek bizonyítják.

A legismertebb adományozott Kinizsi Pál, aki Mátyás királytól kapta meg a falut 1482-ben.
Az egyházlátogatási jegyzőkönyv tanúsága szerint Kinizsi ekkoriban építette a falu első templomát, amely a reformáció-ellenreformáció idején többször is gazdát „vallást” cserét.
Ma az evangélikus gyülekezet tulajdona.

A török idők Dabronyra is szinte végzetes hatással voltak.

Az addig kb 500-800 fős település szinte teljesen pusztává vált. A lélekszám az akkori összeírások szerint mindössze 20 főre csökkent. Nagy a valószínűsége annak, hogy a lakosság nagy része azokban a nehéz időkben a közeli erdőségek mocsaras sűrűjében talált magának menedéket, és később visszatértek.
A török uralom elmúltával ismét a Pálosok birtokába jutott a falu, amelyben ekkor kb.18 család lakott.

A következő század sem hozott jelentős javulást az itt élőknek, élték a jobbágyok sanyarú sorsát. Próbáltak gazdálkodni, ekkoriban próbálkoztak meg a szőlőműveléssel a közeli Somló hegyen, és saját határaikban is.
Ebben az időszakban 1884-85 ben tanítóskodott a községben Gárdonyi Géza.
Bár rövid ideig élt itt, két jelentős műve is ide köthető: itteni élményei alapján íródott Lámpás, és az Én falum című könyve.
Gárdonyi Géza szobra is helyet kapott a falu központjában lévő téren. A szobor Ferenczy Imre szobrászművész alkotása, aki szintén a falu szülötte.

Háborúval köszöntött be a következő század. Különösen élénkek voltak ezen a vidéken a magyar nemesi sereg, és a franciák harcai.
Ennek emlékét ma is őrzi „Kálvária dombi kereszt” ahol a néphagyomány szerint a harcokban elesett francia katonák vannak eltemetve.

Ebben a században a falvakhoz hozzátartozott a betyár élet jelensége is. Dabronyból származott Sobri Jóska alvezéreként tevékenykedő Milfajt Ferkó, aki talán mindmáig a falu legismertebb, leghírhedtebb szülötte. Milfajt vakmerő, eszes „tanult” betyár volt, de ez sem mentette meg várható végzetétől, hogy akasztófán végezze. A kivégzése előtt írt búcsúlevelét a Veszprém megyei levéltárban őrzik.

A falu lakói a szabadságharc idején is helyt álltak. Közadakozással, önkéntesek állításával segítették a forradalmárokat.

Az első világégés, a négy évig tartó esztelen öldöklés is mély nyomot hagyott a község életében. Itt is sok halott volt, számtalan sebesült, özvegy és árva nézett nagyon nehéz évek elé.

A faluban ma is látható emlékmű a belevésett áldozatok, hősi halottak neveivel.
Az emlékművet eredetileg fából készült keresztek vették körül, amit később az 50-es években felújítás helyett eltávolítottak.

A háború pusztítása után a „békés hétköznapok” is hoztak elég nehézséget szenvedést a falu szegényebbei számára.

A második világháború még közvetlenebbül érintette a falu lakosságát, hiszen ekkor már a polgári lakosság is a harcok részesévé vállt.
Az előre nyomuló szovjet alkulatok itt már német ellenállásba ütköztek.
A falu lakosságágának nagy része a határárkokban keresett menedéket. A II. világháború áldozatainak emlékműve is megtalálható a községben.

A háborúk borzalmai utáni földosztás megoldani látszott a földművelésből élő parasztemberek problémáit. De alig 10 év elteltével a falu lakosságát belekényszerítették az akkor alakuló Termelő Szövetkezetekbe.

Az első dabronyi Tsz 1952-ben alakult, amely 1962.-ben külső politikai nyomásra, és megoldatlan belső feszültségek megoldására a nagyalásonyi „Táncsics” szövetkezettel egyesült, amelynek jogutódja Táncsics MG. ZRT. néven ma is működik, sok helybeli embernek adva munkát, és megélhetést.

A következő időszak ismét csak nehéznek bizonyult a falu lakói számára.
Megszűnt az iskola, az addig jól működő malom bezárt, lakó nélkül maradtak a lelkészlakok, nem voltak fejlesztések. A tanácsrendszer végnapjaira egyetlen működő intézmény az óvoda maradt.

Majd 1990.ben a rendszerváltás után a község látványosan és dinamikusan fejlődni kezdett. Első lépésként polgármesteri hivatalt létesítettek, majd 1992-94 között megépült a faluház. Ennek építésében a falu apraja-nagyja szívesen, és nagy lelkesedéssel vett részt.
Ez a közösségi ház ad helyet az orvosi rendelőnek, gyermekvédelmi tanácsadónak, könyvtárnak, színházteremnek, polgármesteri hivatalnak.
Ebben az időszakban megtörtént a falu össz-közművesítése.
Kiépült a teljes települést lefedő víz, gáz, telefon, csatornahálózat.

Az önkormányzat napjainkban körjegyzőségben működik, de továbbra is legfontosabb feladata is a falu építése, szépítése, az itt élő emberek problémáinak megoldása, és a helyi értékek megőrzése.

 

Üzletek, Szolgáltatások

Név Telefonszám Weblap/Email Cím
Árúfuvarozás:      
       
       
       
Asztalos:      
Nagy Milán 06-30/284-5343   8485 Dabrony Petőfi utca 51.
       
Festő:      
Nagy Marcell 06-30/725-8148 http://szobafesto.com/ 8485 Dabrony Petőfi utca 51.
       
       
Fodrász:      
       
       
       
Közlekedés:      
TeleKocsi   http://oszkar.com/  
Távolsági buszok   Menetrendek  
Vasútállomás   http://elvira.hu/  
       
       
Pincészetek      
       
Posta:   https://www.posta.hu  
       
       
       
Vegyeskereskedések:      
Csöngei Vegyesbolt 06-88/250-032   8485 Dabrony malom utca 3.
Vegyesbolt     8485 Dabrony Malom utca 9.
       
       
Vendéglátóhelyek:      
       
       
       

Amennyiben szeretne felkerülni a listára, és üzlete, szolgáltatása Somlóvásárhelyen található, küldje el adatait a hivatal email címére: dabrony@invitel.hu
A megjelenés ingyenes!

Isten hozta Dabronyban!

 

Kedves Látogató!


Tisztelettel köszöntöm településünk, Dabrony honlapján.

E honlap kettős célt szolgál. Ha Ön helyben lakó, fontos és hasznos információk birtokába juthat e fórum segítésével.

Ha pedig ismeretlenként böngészi községünk internetes portálját, kérem ismerje meg településünket e virtuális látogatás segítségével.

Barangolás során reményeink szerint megismerheti községünk múltját, jelenét és jövőbeli elképzeléseinket. Bemutatjuk már megvalósult és megvalósítandó terveinket, elképzeléseinket.

Megismerheti községünk mindennapi életét, intézményeink, egyesületeink működését.

Információt kaphat rendezvényeinkről, betekinthet ünnepeinkbe.

Bízom abban, hogy honlapunk is hozzájárul abbéli igyekezetünkhöz, hogy mindenkit sikerüljön megszólítanunk.

A helyieket, hogy közösen alakítsuk, formáljuk nemcsak a honalppot, hanem az arra rákerülő eseményeket is.

Az ismeretlenül idelátogató pedig kedvet kap ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson hozzánk és megtapasztalhassa az ott élők kedves vendégszeretetét.

Üdvözlettel :
                                          Szabóné Porkoláb Zsanett
                                                 polgármester

Turizmus

Kép: 

Dabrony község Magyarország nyugati térségében a Kisalföld legdélibb részét képező Marcal-medence szélén, a Bakonyaljának is nevezett átmeneti vidéken helyezkedik el. A település a Gányás- és a Hajagos-patakok medrei között létesült. Határai egyik oldalról a Marcal-völgy rétjeivel, mocsaras-lápos területeivel, másik oldalról a bakonyi erdők nyúlványaival érintkeznek.
Nevezetességei:
  • az 1480 és 1482 között épült evangélikus templom.
  • az 1905 és 1915 között épült római katolikus templom.
1884 szeptemberétől 1885 őszéig itt volt kántortanító Gárdonyi Géza, ez volt tanítói pályájának utolsó állomása. 1885. október 29-én feleségül vette a helyi plébános unokahúgát, Csányi Máriát. Itteni keserű élményei alapján írta „A lámpás” című regényét.
 

Szakorvosi Rendelők Devecser

Központi Háziorvosi Ügyelet:
Cím: Ajka, Korányi Frigyes u. 1.
Telefonszám: (88) 412-104

Egészségügyi szakrendelések:
Cím: 8460 Devecser, Miskei u.47
Telefonszám: (88) 224-007, 0670 392-1351


A sebészet kivételével minden rendelésre időpont egyeztetés szükséges a szakrendelő számain 8.00-14.00 között!

Hétfő 7.00-11.00 Fizioterápia
BEUTALÓKÖTELES!
Novákné ÓváriTímea
  13.00-17.00 Fül-orr-gégészet Dr. Szeidovitz Zsuzsanna
  16.00-20.00 Reumatológia
BEUTALÓKÖTELES!
Dr. Nagy Zoltán Imre
 
Kedd 9.00-13.00 Gyermekgyógyászat
BEUTALÓKÖTELES!
Dr.Bánki Annamária
  12.00-16.00 Fizioterápia
BEUTALÓKÖTELES!
Novákné ÓváriTímea
Izsán Tiborné
  15.00-18.00 Sebészet Dr. Fekete József
  16.00-20.00 Reumatológia
BEUTALÓKÖTELES!
Dr. Nagy Zoltán Imre
 
Szerda 7.00-11.00 Fizioterápia
BEUTALÓKÖTELES!
Novákné ÓváriTímea
Izsán Tiborné
  9.00-12.00 Nőgyógyászat Dr. Pinterits Zsuzsanna
  8.00-12.30 Fül-orr-gégészet Dr. Szeidovitz Zsuzsanna
 
Csütörtök 12.00-16.00 Fizioterápia
BEUTALÓKÖTELES!
Novákné ÓváriTímea
Izsán Tiborné
 
Péntek 7.00-12.00 Fizioterápia
BEUTALÓKÖTELES!
Novákné ÓváriTímea
Izsán Tiborné
  8.00-11.00 Nőgyógyászat Dr. Sándor János
  12.00-15.00 Sebészet Dr. Fekete József
  12.00-
20.00
Szemészet Dr. Nagy Zoltán

Magyar Imre Kórház:
Cím: 8400 Ajka, Korányi Frigyes u. 1.
Telefonszám.: (88) 521 800

 

 

Oldalak